Per la Democracia

 

El futur, passa per la democracia real. En Avant volem que eixa democracia, la que s’instaurà en l’any 1975 de nou en l’estat, siga una realitat; en tots els articuls que la respalen. La democracia es creà per a donar al poble un sistema politic que defenguera la sobirania del poble, i aixina donar al poble el dret a triar i controlar als seus governants.

La democracia o estat de dret, deu de ser reflex dels drets i llibertats dels ciutadans. Avant, lluitarà poc a poc per a tornar a donar al poble lo que es del poble, una democracia de defenga els interessos personals de cadascun dels ciutadans, priorisant els drets basics com la sanitat, l’ensenyança, l’igualtat, la no discriminacio, la llibertat  ďassociacio a partits politics, sindicats, associacions empresarials i el dret a la folga.

En Avant, treballarém per a tornar a transmetre eixe dret als ciutadans, drets que permeten ad esta societat una convivencia comuna en lleis que s’ajusten a la democracia real dins de les competencies del Regne marcades per l’Estat.

Avant, tambe lluita per a que la democracia i els articuls que l’amparen, puguen ser millorats aportant noves idees que beneficien al conjunt del Regne o de l’Estat. L’actual sistema democratic, se podria millorar; fent que els homens i les dones puguen sentir-se mes lliures.

La democracia es simbol de llibertat i per aixo recuperarém un sistema democratic en el que els servicis als ciutadans siguen mes agils a l’hora de fer qualsevol gestio o tramitacio, fent que el sistema s’agilise per a un, funcionament, i convivencia funcionarial millor.  

flecha-copia                                                                                           flecha

No se admiten más comentarios