LGTBI Torrent

 

El Dia Internacional de l’Orgull LGBT, conegut com Dia de l’Orgull Gai. es una serie d’actes que cada any els colectius LGBT celebren de forma publica per a instar per la tolerancia i l’igualtat del gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. Esta festa, se realisa el dia 28 de juny. fent-se les celebracions en torn a eixe dia.

La nocio basica de l’orgull LGBT, consistix en que; cap persona deu d’avergonyir-se de si mateix, ni de qualsevol orientacio sexual o identitat sexual. El terme escollit (orgull), te probablement més sentit, des d’un punt de vista filologic, en ingles que en espanyol.

En efecte, l’idea que pareix transmetre este concepte, es més  la de la dignitat  de cada ser huma, i este, no deu de vore’s afectat per la seua conducta ni orientacio sexual. En este sentit, la traduccio més correcta deuria ser dignitat.

Des d’esta, la nostra formacio d’AVANT, volem deixar clar; que som un partit tolerant, sense ideals homofos o de discriminacio cap a persones d’atre tipo de sexe. Tractem de fer, que totes les persones formen i siguen part de la societat valenciana i lluitem per que aixina siga; ciutada’ns d’una socientat moderna, tolerant i per a un futur proxim.  

AVANT VALENCIANS LGTBI.

No se admiten más comentarios