Igualtat: Torrent tambe s’unix

Avant Torrent, s’unix a la lluita per la NO Violencia de Genere, que s’està continuament vivint i que està sent un problema prou greu en la nostra societat, en especial per al futur dels nostres fills/es.

Des de les administracions i els Ajuntaments, tenim que treballar en conjunt per erradicar este mal vici, fent que la convivencia entre parelles siga lo mes estable posible i donant peu a que tant homens com dones, no puguen arribar a extrems que finalisen en este tipo de tragedies.

No sols es tracta de lluita en lo carrer, si no de que les mateixes parelles ya sols per haber chiquets per lo mig, no vixquen escenes de violencia en les seues cases ya que influix en el dia a dia dels menuts i sobre tot de la seua activitat cotidiana. 

No se admiten más comentarios