Formulari d’Alta

 

Per favor, plena tots els camps per a poder tindre les senyes suficients de la teua alta.  Gracies per la teua colaboracio i Benvingut a AVANT.

 


 PREUS D’AFILIACIO ANUALS

Afiliats/des 60 €  /  Parats/des i ab minusvalia 30 € 

 Jovens 15 € (fins 25 anys)/ Jubilats 15 €


FORMES DE PAGAMENT

Quota General 60 €, Pots pagar-lo en quatre quotes. (Trimestrals).

Quota Parats i ab Minusvalia 30 €, Pots pagar-lo en dos quotes. (Semestrals).

Quota Jovens 15 €, Pots pagar-lo en un (Pago Unic).

Jubilats 15 €, Pots pagar-lo en un (Pago Unic).


FULLA D’ALTA EN EL PARTIT AVANT

Descarrega’t la fulla d’inscripcio, plena els camps i envianos-la al correu seguent. implantacio@hotmail.com

 

 


Sectors d’Interes: Sanitat i Consum / Ocupacio / Politica Llingüistica / Territori i Transport / Ensenyança / Cultura / Energia / conomia / Benestar Social / Igualtat / Mig Ambient / Investigacio / El Camp / Telecomunicacions / Defensa animal 


AVANT, en compliment del que estableix la Llei Organica 15/1999, de 13 de decembre, referent  a la Proteccio de Senyes de Caracter Personal, l’informem que les senyes personals que voste va a proporcionar-nos, seran incorporades a un fitcher automatisat del Partit Polític AVANT, i que com a responsable del ficher, tractarà els mateixos a fi de tramitar la seua afiliacio, permetre l’exercici dels drets i deures, per a gestionar la seua participacio i oferir-li informacio sobre les nostres activitats, ya siga per correu ordinari, electronic, SMS o un altre mig de comunicacio equivalent. Aixina mateix, l’informem que podra exercir els drets que li assistixen d’acces, rectificacio, cancelacio i oposicio al tractament de l’informacio que li concernix a traves de l’e-mail info@avantvalencians.org acompanyant una fotocopia del document que acredite la seua identitat. 

No se admiten más comentarios