Estatuts d’Avant

 

La base principal d’un partit politic, es la seua extructura. Saber com funciona, es important tant per a l’afiliat com per a totes aquelles persones interessades en saber com està dividida a nivell intern.

Els estatuts, son una serie d’articuls, creats per al bon funionament del partit. En ells, se recolça la llei interna del partit i està extructurada en la finalitat de portar a terme les funcions que les amparen.

Esperem que siguen del teu interes, i que en qualsevol moment te servixquen de consulta.

Ara, pots descarregar-te en fomat PDF els nostres estatuts i aixina tindre un poc mes clar que la politica te que tindre estos pilars fonamentals per al bon funcionament del nostre equip de treball. 

 

                                                                     

                                             Valencià                                  Castellà

No se admiten más comentarios